Home

Als ondernemer word je dagelijks geconfronteerd met cijfermatige en financiële vraagstukken. Of het nu gaat om een grote investering, de gevolgen van een strategische beslissing voor je budget, een overname, pensioen of opvolging; er is altijd behoefte aan cijfermatig inzicht.

 

Ondernemers vinden dat bankiers en participatiemaatschappijen vaak te weinig begrip hebben voor hun dagelijkse realiteit. Bankiers kijken en denken nou eenmaal vanuit de ratio, maar hebben in de meeste gevallen zelf geen ervaring hoe het is als ondernemer en dat kan ze eigenlijk niet kwalijk worden genomen.

 

Zeker in moeilijke situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van meerdere aandeelhouders, die juist én op tijd moeten worden geïnformeerd over groeiplannen of aanhoudende verliezen is het belangrijk om op tijd op de juiste wijze met alle stakeholders te communiceren. Hiervoor is het cruciaal om de juiste cijfers – zowel historisch, als geprognosticeerd – te kunnen presenteren.

 

Leo Holwerda heeft ervaring als ondernemer, manager, bankier én investeerder. Leo’s sterke punten zijn cijfermatig inzicht, down-to-earth mentaliteit, sterk kostenbewustzijn, en zijn grote netwerk bij financiers. Leo zet zijn kennis en ervaring in voor ondernemers, die op zoek zijn naar structurele financiële oplossingen. Wilt u meer lezen met welke diensten Leo u kan ondersteunen, klik dan hier.

 

Met Bridge Capital wil Leo een brug te slaan tussen de financiële wereld en ondernemers.

Diensten

1. CFO on demand

 1. Opzetten van een rapportagestructuur
 2. Opstellen van budgetten en/of een financieel meerjarenplan
 3. Opstellen van korte- en lange termijn liquiditeitsplanning
 4. Management accounting
 5. Begeleiden van een ERP introductie
 6. Debiteurenmanagement
 7. Oplossen van HR problemen

2. Financiering

 1. Opstellen van een financieringsmodel in Excel
 2. Structureren van financieringen
 3. Opstellen van financieringsinformatie of memorandum
 4. Begeleiden van onderhandelingen met banken

3. Overnames

a. Voorbereiden bedrijfsverkoop

 1. Opstellen verkoopmemorandum
 2. Zoeken van kopers
 3. Begeleiden van de onderhandelingen met als doel het realiseren van een optimale overnameprijs
 4. Voorbereiden due diligence
 5. Planning bij opvolgingssituaties

b. MBO

 1. Managementteams helpen bij juiste overnamestrategie of bod
 2. Financieel structureren van de financiering met de juiste mix van eigen en vreemd vermogen
 3. Vinden van de juiste participatiemaatschappij(en)
 4. Begeleiden van de aandeelhouders

c. MBI

 1. Managementteams begeleiden bij overname
 2. Begeleiden van en assistenteren bij financiële due diligence
 3. Opstellen en uitvoeren van een acquisitiestrategie

4. Turnaround Management

 1. Opstellen van verbeterplannen ten behoeve van de bank
 2. Begeleiden van gesprekken met bijzonder beheer afdelingen van banken
 3. Reduceren van kosten
 4. Bedrijfssluiting

Waar geloven wij in?

Eerlijkheid en voorspelbaarheid

vertrouwen-bw

“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”

Voor alles is een oplossing

bridging-the-gap-businessmen-bw-2

 

“Everything will be okay at the end. If it’s not okay, it is not the end” (John Lennon)”

 

Focus: Wat je doet, doe je goed.

focus-bw

“In der Beschrängkung, zeigt sich erst der Meister” (J.W. von Goethe)

Ervaring

Banken en Private Equity

Bridge Capital heeft ruime ervaring met het structureren van bedrijfsfinanciering, zowel in goede tijden als bij  dreigende faillissementssituaties.

Ook in het geval van acquisities heeft Leo financiering bij banken aan kunnen trekken in combinatie met private equity.

Doordat Leo zelf in al deze rollen heeft geopereerd,  is hij in staat de uitdagingen van alle relevante stakeholders (directie, aandeelhouders, investeerders,  banken) te begrijpen en in het juiste perspectief te plaatsen.

Internationaal en eindverantwoordelijk

Leo Holwerda is als eindverantwoordelijke en statutair bestuurder betrokken geweest bij overnames van complexe internationale bedrijven met vennootschappen in diverse landen in een zeer competitieve omgeving. Ook in moeilijke situaties heeft Leo bedrijven moeten sluiten of omvormen in diverse landen.

Handen uit de mouwen

Als financieel en operationeel manager heeft Leo bedrijven door zeer moeilijke tijden geloodst door duidelijke doelen te stellen en deze binnen het afgesproken kosten raamwerk in goed overleg met alle stakeholders te bereiken.

Referenties

Manolo Marquez – Relatiemanager Corporate Clients ABNAMRO

“Ik heb Leo leren kennen als een down-to-earth manager die in staat is complexe situaties samen te vatten in duidelijk cijfermateriaal. Als manager heeft hij laten zien dat hij bereid is om op tijd noodzakelijke beslissingen te nemen en volgens plan uit te voeren”.

 

Rob Tromp – CEO Caru Containers:

 

“Leo heeft voor ons een cash flow model opgesteld dat ons enorm heeft geholpen om richting te geven aan onze financierings- en groeistrategie. Leo’s aanpak is no-nonsense en gedegen. Het is een pré dat hij zowel vanuit de business als vanuit de bank kan denken”.

Contact